Fontfolio

Adobe Font Folio 11

Den komplette fontmixen
for kreative fagfolk.
Adobe Font Folio 11, inneholder mer enn 2300 fonter i Opentype format, bruker du de samme skriftfilene for både Mac og PC, og unngår fontproblem når du arbeider i blandede datamiljøer.
Noen skrift familier i Adobe Font Folo 11, inneholder også tegnsettet for fremmedspråket.
Adobe FontFolio 11, gir deg nesten ubegrensede muligheter til å skape god typografi i ulike medier som print, web, video og elektroniske dokumenter.

Lisens for fem brukere: Pris: 30.749 kr.

Lisens for 10 brukere: Pris: 54.499 Kr.

Lisens for 20 brukere: Pris: 93.399 Kr.

Liste over skrifter som inngår i Adobe Font Folio 11, klikk her.